Facebook Pixel Code
scroll top
CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC VIÊN
XUẤT CẢNH SANG NHẬT LÀM VIỆC
& HỌC TẬP TRONG THÁNG 10/2020

Công ty Esuhai - Trường KaizenYoshidaSchool rất lấy làm tự hào với kết quả từ những ngày tháng nỗ lực của các bạn và hân hoan chúc mừng ngày xuất cảnh sang Nhật làm việc và học tập của các bạn. Chúc các bạn luôn vững vàng và gặt hái được nhiều thành công đang chờ đón phía trước.

noidungan noidungan Lớp
1 VÕ HUY
Lớp KS17
KS17
2 NGUYỄN ĐỖ KHOA
Lớp KS17
KS17
3 TRẦN HOÀI BÃO
Lớp KS15
KS15
4 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ
Lớp KS16
KS16
5 LÊ ĐẠT
Lớp KS16
KS16
6 TRƯƠNG THÙY DUNG
Lớp KS16
KS16
7 VÕ THÀNH DANH
Lớp KS16
KS16
8 NGUYỄN TRỘNG ÂN
Lớp Esu 417
Esu 417
9 NGUYỄN VĂN BẰNG
Lớp ON2A7
ON2A7
10 NGUYỄN VĂN NAM
Lớp ON2A7
ON2A7
11 PHAN THANH TÀI
Lớp G.100
G.100
12 NÔNG XUÂN VÕ
Lớp G.109
G.109
13 TÔ HOÀNG ANH
Lớp ON2F2
ON2F2
14 VÕ MINH TÂN
Lớp OFF2A5
OFF2A5
15 LÊ HỮU TÍN
Lớp Esu 393
Esu 393
16 TRƯƠNG VĂN CHÁNH
Lớp ON2E1
ON2E1
17 LÊ VĂN QUANG
Lớp ON2A9
ON2A9
18 LÊ VĂN THỌ
Lớp G.109
G.109
19 VŨ HÙNG ANH
Lớp ON2F2
ON2F2
20 HÁN TẤN HOÀNG
Lớp ON2E3
ON2E3
21 NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG NHÂN
Lớp ON2F2
ON2F2
22 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU
Lớp ON 8
ON 8
23 BÙI NHƯ LONG
Lớp NVV 5
NVV 5
24 ĐÀO THỊ HẰNG
Lớp ON2E2
ON2E2
25 NGUYỄN THÚY HẰNG
Lớp ESU 407
ESU 407
26 HUỲNH DUY KHANG
Lớp ON2F1
ON2F1
27 PHAN TẤN ĐẠT
Lớp ON2F3
ON2F3
28 HUỲNH HỒNG THÁI
Lớp ON2F3
ON2F3
29 NGUYỄN QUỐC DŨNG
Lớp ON2F2
ON2F2
30 TRẦN VĂN HOÀI
Lớp ON 9
ON 9
31 NGUYỄN MINH ĐẠT
Lớp ON2F3
ON2F3
32 PHẠM THANH TỐ NY
Lớp ON2A8
ON2A8
33 HỒ THỊ ÁNH TUYẾT
Lớp ON2F2
ON2F2
34 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂN
Lớp
35 NGUYỄN THỊ BA
Lớp ON2A5
ON2A5
36 VĂN THỊ LINH ĐA
Lớp ON2A6
ON2A6
37 NGUYỄN HOÀNG THANH NHÀN
Lớp G.106
G.106
38 KHƯƠNG MỸ PHỤNG
Lớp ON2C1
ON2C1
39 LÂM PHƯƠNG QUYÊN
Lớp ON2A3
ON2A3
40 NGUYỄN NGỌC HUỲNH THẮM
Lớp ON2A3
ON2A3
41 PHẠM THỊ THƠM
Lớp ON2A4
ON2A4
42 TRẦN THỊ MAI TRINH
Lớp Esu 414
Esu 414
43 NGUYỄN THỊ MAI TRÚC
Lớp ON2A6
ON2A6
44 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
Lớp ON2A5
ON2A5
45 BÙI THỊ QUỲNH
Lớp ON2A7
ON2A7
46 LÊ THỊ THANH THỦY
Lớp ON2A7
ON2A7
47 TRẦN HOÀNG MINH ÁNH
Lớp ON2A7
ON2A7
48 DƯƠNG HỒNG ĐÀO
Lớp Off2A3
Off2A3
49 UNG THỊ THU HÀ
Lớp Off2A1
Off2A1
50 HUỲNH NGỌC HÂN
Lớp On2F2
On2F2
51 TRẦN THỊ THANH THANH HÒA
Lớp On6
On6
52 NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN
Lớp On2A2
On2A2
53 PHẠM THỊ THÚY MAI
Lớp Esu 398
Esu 398
54 BÙI THỊ MỸ NGA
Lớp Off2A1
Off2A1
55 LÊ THỊ PHƯỢNG
Lớp On2F1
On2F1
56 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN
Lớp On_2A2
On_2A2
57 ĐOÀN THỊ THU THANH
Lớp On5
On5
58 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
Lớp Off2A2
Off2A2
59 NGUYỄN DỰ
Lớp G.110
G.110
60 HUỲNH TẤN HIỆP
Lớp On5
On5
61 NGUYỄN HUỲNH THANH NHÀN
Lớp On7
On7
62 HUỲNH THANH TÀI
Lớp On4A1
On4A1
63 HOÀNG VĂN TÚ
Lớp On2F1
On2F1
64 NGUYỄN VĂN TÚ
Lớp On2A2
On2A2
65 TRƯƠNG HOÀNG TRỌNG
Lớp On10
On10
66 NGUYỄN THÀNH LUÂN
Lớp On2E4
On2E4
67 NGUYỄN VŨ QUÍ
Lớp Esu 418
Esu 418
68 NGUYỄN TIẾN CƯƠNG
Lớp ON2F3
ON2F3
69 NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Lớp ON2A8
ON2A8
70 HỒ ĐÌNH
Lớp On2F2
On2F2
71 NGUYỄN HỮU LỂ
Lớp Off4A1
Off4A1
72 LÊ TUẤN NHO
Lớp On4A1
On4A1
73 ĐINH CÔNG TÂN
Lớp On6
On6
74 LÝ THANH HIẾU
Lớp ON2A6
ON2A6
75 NGUYỄN VIẾT HUY
Lớp Esu 395
Esu 395
76 TỐNG KIẾN QUỐC
Lớp ON 7
ON 7
77 NGUYỄN VĂN BÌNH SONG
Lớp ON2A1
ON2A1
78 NGUYỄN MINH THIỆN
Lớp Esu 393
Esu 393
79 CAO ĐÌNH THUYẾT
Lớp G.114
G.114
80 PHÙNG THANH TUỆ
Lớp G.110
G.110
81 LÊ THANH TÙNG
Lớp ON 4
ON 4
82 NGUYỄN ĐỨC VINH
Lớp G.109
G.109
83 NGUYỄN NGỌC GIÀU
Lớp ON 9
ON 9
84 THẠCH THỊ VAN NAK
Lớp ON 9
ON 9
85 HUỲNH THỊ BÍCH THẢO
Lớp ON2F3
ON2F3
86 ĐẶNG PHƯỚC KIM NGÂN
Lớp NVV 15
NVV 15
87 HOÀNG THỊ THẮM
Lớp ON 5
ON 5
88 HOÀNG THỊ THU
Lớp ON 8
ON 8
89 NGUYỄN THỊ XUÂN HOÀI
Lớp NVV 16
NVV 16
90 LÊ THỊ HỒNG
Lớp NVV 16
NVV 16
91 TRẦN THỊ THU THẢO
Lớp ON2F3
ON2F3
92 NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Lớp OFF2A6
OFF2A6
93 NGÔ THANH THỦY
Lớp ON 8
ON 8
94 PHAN LƯU TỐ UYÊN
Lớp OFF2A6
OFF2A6
95 TRẦN THỊ THU HÀ
Lớp ON 6
ON 6
96 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH
Lớp ON 5
ON 5
97 NGÔ THỊ LAN
Lớp NVV 15
NVV 15
98 PHAN THỊ MỸ DUYÊN
Lớp ON2A9
ON2A9
99 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG
Lớp ON 5
ON 5
100 NGUYỄN THỊ THỦY
Lớp OFF2A3
OFF2A3
101 NGÔ THỊ HỒNG NHI
Lớp NVV 15
NVV 15
102 LÊ NGỌC NƯƠNG
Lớp ON2A5
ON2A5
103 LÊ THỊ LAN ANH
Lớp ON2E3
ON2E3
104 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
Lớp ON 5
ON 5
105 NGUYỄN THỊ THU THẢO
Lớp ON 5
ON 5
106 TRẦN NGỌC PHƯƠNG THI
Lớp ON 6
ON 6
107 NGUYỄN THANH TRÀ
Lớp ON 7
ON 7
108 NGUYỄN VŨ LINH TRANG
Lớp ON 6
ON 6
109 ĐINH THỊ TRANG
Lớp ON2F2
ON2F2
110 LÊ PHƯỚC HÀ
Lớp OFF2A6
OFF2A6
111 HỒ ĐỨC HIẾU
Lớp ON2A2
ON2A2
112 PHẠM CHÍ NGUYÊN
Lớp G.102
G.102
113 NGUYỄN HOÀNG NHI
Lớp ON 6
ON 6
114 NGUYỄN XUÂN SAN
Lớp ON 6
ON 6
115 LÊ QUỐC THỊNH
Lớp G.106
G.106
116 HỒ NGỌC TỈNH
Lớp ON2A7
ON2A7
117 VŨ MINH TÚ
Lớp ON 6
ON 6
118 HỒ THỊ NGỌC
Lớp ON2A8
ON2A8
119 PHAN ĐẶNG BẢO LONG
Lớp
120 BÙI THỊ NGỌC HÂN
Lớp
121 NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Lớp
122 NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Lớp