Xin chào, website đang trong quá trình xây dựng và nâng cấp. Mời bạn truy cập đường dẫn esuhai.vn để xem bản đầy đủ và cập nhật thông tin chi tiết.

App

Leadership

Ban lãnh đạo

Người sáng lập
Founder/President & CEO
Người sáng lập/Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Lê Long Sơn
Thành viên BOD
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group
Trần Thị Thuỳ Trang
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc Esuhai Group
Shimizu Hiroko
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group
Phó Hiệu trưởng KaizenYoshidaSchool
Satomura Yusuke
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group
Nguyễn Xuân Lanh
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group
Lê Anh Tuấn
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group
Lê Thị Trúc Ly
Deputy General Director
Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group
Trần Thiện Tín
Ban cố vấn
Adviser
Cố vấn đối ngoại Esuhai Đà Nẵng và khu vực miền Trung
Huỳnh Phước
Adviser
Giám đốc Chương trình Phát triển nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Dương Quang Ngọc