Facebook Pixel Code
scroll top
Tin này thuộc chuyên mục: Tin tức & Sự kiện
Quy định mới liên quan đến đối tượng dự kiến nhập cảnh Nhật Bản
08/07/2021
1511
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú vừa qua đã cập nhật Quy định mới liên quan đến đối tượng dự kiến nhập cảnh Nhật Bản.

I. TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ CÁCH LƯU TRÚ (COE) HOẶC ĐANG XIN COE

1. Trường hợp đã được cấp COE:

Thời hạn của COE thông thường là 3 tháng nhưng sẽ được điều chỉnh đặc biệt như sau:

  • COE được cấp trong thời gian 1/1/2020 đến 31/7/2021 sẽ có hiệu lực đến 31/1/2022.
  • COE được cấp từ 1/8/2021 đến 31/1/2022 sẽ có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày cấp.

*COE là hồ sơ chứng nhận tính phù hợp với điều kiện nhập cảnh tại thời điểm cấp nên việc gia hạn quá dài thời gian hiệu lực của COE sẽ làm tăng khả năng khác biệt tại thời điểm cấp và thời điểm nhập cảnh nên sẽ không gia hạn thêm sau đợt gia hạn nói trên. Tuy nhiên, trong trường hợp quá hạn xin cấp lại (từ sau 31/7/2022 đến ngày do Cục QLXNC-LT chỉ định) và nội dung xin cấp COE không thay đổi gì so với lần trước, thì chỉ cần mang (1) Bản gốc hoặc bản sao COE đã hết hạn và (2)Thư giải trình lý do của cơ quan tiếp nhận ở Nhật đến làm thủ tục sẽ được giải quyết cấp nhanh COE mới.

2. Trường hợp đang xin COE:

Đối với các trường hợp đang xin COE và có thay đổi về thời kỳ bắt đầu hoạt động, về nguyên tắc, chỉ thẩm tra thêm nội dung Thư giải trình lý do của Cơ quan tiếp nhận phía Nhật Bản.

Ⅱ. TRƯỜNG HỢP RỜI NHẬT TẠM THỜI (ĐƯỢC PHÉP QUAY LẠI) TRONG LÚC ĐANG XIN TƯ CÁCH LƯU TRÚ

Đối tượng rời Nhật tạm thời (được cấp phép quay lại) trong thời gian đang làm Thủ tục xin chuyển đổi tư cách lưu trú, Gia hạn Tư cách lưu trú hoặc Xin tư cách vĩnh trú và chưa thể quay lại Nhật do ảnh hưởng dịch COVID-19, thì chấp nhận cho người thân hoặc nhân viên của Cơ quan tiếp nhận tại Nhật đứng ra nhận thay Thẻ lưu trú được cấp theo thủ tục đang đăng ký và cho phép đối tượng đang ra khỏi Nhật Bản được quay trở lại Nhật theo sự cho phép tái nhập cảnh.


Ⅲ. TRƯỜNG HỢP ĐANG RỜI NHẬT TẠM THỜI (ĐƯỢC PHÉP QUAY LẠI) NHƯNG ĐÃ QUÁ HẠN GIẤY PHÉP QUAY LẠI NHẬT

1. Đối tượng không cấp COE (VD: Người vĩnh trú,v.v.)

Hãy tiến hành các thủ tục visa tại Cơ quan chức năng của Nhật tại nơi đang lưu trú.

  • Người vĩnh trú hãy tham khảo thêm quy định cụ thể của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú TẠI ĐÂY.
  • Người định trú (Không thuộc đối tượng niêm yết) hoặc Người hoạt động đặc định (Không thuộc đối tượng niêm yết) hãy tham khảo thêm quy định cụ thể của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú TẠI ĐÂY.

2. Đối tượng được cấp COE (Du học sinh, Thực tập sinh kỹ năng, Kỹ thuật-Tri thức nhân văn-Nghiệp vụ quốc tế,v.v.)

Đối tượng lưu trú trung – dài hạn tại Nhật (Du học sinh hoặc Thực tập sinh kỹ năng) rời Nhật tạm thời, không quay lại Nhật được do ảnh hưởng của COVID-19 và bị hết hạn thời gian lưu trú nên cần xin lại tư cách lưu trú thì về cơ bản chỉ cần thẩm tra Giấy đăng ký xin và Giấy lý do của Cơ quan tiếp nhận.

*Tham khảo thêm quy định cụ thể của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú TẠI ĐÂY.

3. Đối tượng Nhân sự chuyên môn cao cấp số 2:

Hãy làm thủ tục đăng ký xin COE ứng với hoạt động trước đó theo tư cách lưu trú Nhân sự chuyên môn số 1 như nội dung 2. (Sẽ được phát hành visa Nhân sự chuyên môn cao cấp số 1 nhưng sau khi đến Nhật có thể làm thủ tục nhập cảnh mới với tư cách lưu trú Nhân sự chuyên môn cao cấp số 2 tại sân bay đến Nhật.)
 

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ ESUHAI.
tin cùng chuyên mục
chia sẻ của bạn về tin này

Tin mới