Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
27/09/2018
Có vô vàn những lý do để các bạn trẻ lựa chọn con đường thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc: để kiếm tiền, khám phá cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm,...