Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục Thực tập sinh Kaigo – Hộ lý (chăm sóc người cao tuổi)
14/10/2019
Chuyên mục:Thực tập sinh Kaigo – Hộ lý (chăm sóc người cao tuổi)
Với sự già hóa và thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ tuyển dụng hơn 10.000 Kaigo – Chăm sóc người cao tuổi và tạo nhiều điều kiện tốt cho người lao động. Dù có nhiều than vãn nghề Kaigo vất vả khi phải chăm sóc, hỗ trợ cho người già, người tàn tật trong sinh hoạt hằng ngày nhưng số lượng các bạn trẻ đăng ký ngành nghề này (cả du học lẫn thực tập sinh) vẫn không ngừng gia tăng.