Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục My way
07/05/2021
Chuyên mục:My way
Trong tháng 5 này, Esuhai có nhu cầu tuyển dụng 33 nhân viên DẬP KIM LOẠI làm việc tại Toyama - Nhật Bản. Khi ứng tuyển, các bạn sẽ được PHỎNG VẤN LUÔN nếu đáp ứng các điều kiện phỏng vấn và dự kiến sẽ xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc vào tháng 11 này nếu trúng tuyển.