Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục Hỏi-Đáp Covid19
26/04/2021
Chuyên mục:Hỏi-Đáp Covid19
Trong bài viết trước, ESUHAI đã giới thiệu với các bạn về "TED Talks", các bạn cảm thấy có hứng thú không? Chắc hẳn, sẽ có bạn lần đầu tiên biết "TED Talks" là gì, nhưng cũng có bạn đã biết trước rồi, ESUHAI rất vinh dự khi biết được một bạn nào đó chia sẻ rằng “em cảm thấy quan tâm!”, “đã xem thử!”.