Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục Hỏi-Đáp Covid19
28/06/2021
Chuyên mục:Hỏi-Đáp Covid19
Các bạn Thực tập sinh hiện đang sống tại Nhật với tư cách là người Việt Nam. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng "mình là người nước ngoài sống ở Nhật" tư cách là thực tập sinh kỹ năng, kỹ sư, du học sinh hoặc kỹ năng đặc định người nước ngoài chưa? Người Nhật nghĩ như thế nào về người Việt Nam? Có bạn nào nghĩ Người Việt Nam mình được người Nhật nhìn nhận như thế nào không? Trong bài viết này, ESUHAI muốn mang những câu hỏi này suy nghĩ cùng với các bạn.