Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
20/01/2020
2020 là năm bắt đầu một thập kỷ mới theo dương lịch và năm bắt đầu một chu kỳ 12 con giáp mới theo âm lịch. Chuột là con giáp đứng đầu 12 con giáp. Và vì vậy, 2020 sẽ là năm chuột, năm Canh Tý.