Facebook Pixel Code
scroll top
Về các vấn đề đăng ký để lưu trú đối với những Thực tập sinh không thể về nước
03 - 04 - 2020

Đối với những Thực tập sinh hiện đang không thể về nước thì có thể làm thủ tục để chuyển sang một trong hai tư cách lưu trú dưới đây:

  • “Lưu trú ngắn hạn (90 ngày, không được phép làm việc)” hoặc
  • “Hoạt động đặc định (3 tháng, có thể làm việc)”.

Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh đã có những hướng dẫn cụ thể như dưới đây.

Thông báo từ Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh (ngày 3/4)