scroll top
việc làm & đào tạo
Chuyên nghiệp trong việc làm, giới thiệu nhân sự cao cấp cho các công ty Nhật Bản.
Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở
thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất.
pre
tuyển sinh - chiêu sinh
next
Lọc theo khóa
  • Chọn khóa
  • Du học
  • Tiếng nhật
  • Quản lý sản xuất
0 tuyển sinh
Có nhiều đơn tuyển không được đăng tải vì lý do bảo mật, vui lòng liên hệ trực tiếp số (028) 62.666.222 để tìm hiểu các thông tin tuyển dụng khác.
Chọn giáo dục & việc làm là CƠ SỞ CỐT LÕI cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất