Xin chào, website đang trong quá trình xây dựng và nâng cấp. Mời bạn truy cập đường dẫn esuhai.vn để xem bản đầy đủ và cập nhật thông tin chi tiết.

App

Slogan

Khẩu hiệu

Kiến nghiệp thành công
Success in Shigoto
strategy

Chiến lược kinh doanh

Chọn đào tạo kỹ năngphát triển việc làmcơ sở cốt lõi cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững.

vision

Tầm nhìn

Chung tay xây dựng một Việt Nam phát triểnmột Nhật Bản phồn vinh, thông qua việc phát triển nguồn nhân lực trẻ và đầy tiềm năng của Việt Nam. Thế mạnh của quốc gia này sẽ bổ trợ cho sự phát triển của quốc gia kia.

mission

Sứ mệnh

Phát triển năng lực từng cá nhân để phát huy cơ hội làm việc tốt nhất. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội năng động và phát triển bền vững.

principle

Nguyên tắc

Philosophy

Triết lý

Hạnh phúc của mình
chính là đem đến
hạnh phúc
cho người khác
Policy

Tiêu chuẩn ứng xử

innovation

Sáng tạo trong quản lý

Tạo ra môi trường mỗi ngày làm việc, mỗi ngày hứng khởi, tràn ngập năng lượng tích cực.
Triệt để Ho-ren-so, Kaizen, 5S, ý thức cao về QCD (Quality – Cost – Delivery).
Rõ ràng, chặt chẽ và không ngừng cải tiến quy trình nghiệp vụ.
Ứng dụng công nghệ, trực quan hoá tối đa trong quản lý.
Liên tục đào tạo nhân viên nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý và trách nhiệm để phát triển tổ chức.
Chú trọng hiệu quảquản lý tiến độ là mục tiêu tối quan trọng.
Luôn tạo động lực để nhân viên quyết tâm theo đuổi mục tiêu vượt qua mọi khó khăn thử thách.