Facebook Pixel Code
scroll top
Tin này thuộc chuyên mục: Tin tức & Sự kiện
Chúc mừng các học viên Kaizen thi đậu kỳ thi Năng lực Nhật ngữ tháng 12 năm 2013
22/03/2014
22

Tháng 12 năm 2013

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CẤP ĐỘ
101 DOAN THI THUY AN E63 N5
102 NGO THI XUAN ANH E63 N5
103 NGUYEN DUY ANH E56 N5
104 NGUYEN QUYNH ANH E56 N5
105 VO ANH BANG E62 N5
106 LE BINH PHUONG E59 N5
107 HUYNH VAN BON E56 N5
108 VO THI HUONG CANG E59 N5
109 NGUYEN VAN CANH E62 N5
110 NGUYEN HONG CHAU TRA48 N5
111 PHUNG BAO CHIEU TRA48 N5
112 NGO QUANG BINH E58 N5
113 LE NGOC CHAU E59 N5
114 LE TAN CONG E60 N5
115 LE HUNG CUONG ĐN5 N5
116 LE THI BICH DAO E61 N5
117 NGUYEN NGOC HONG DAO E62 N5
118 NGUYEN HUU DAT ĐN5 N5
119 TRAN THI NGOC DEP E56 N5
120 NGUYEN THI THUY DIEM E56 N5
121 NGUYEN DUY DUNG E56 N5
122 NGUYEN VIET DUNG E59 N5
123 LE TRA BAO DUY E62 N5
124 LY QUANG DUY E62 N5
125 TRAN MINH GIANG TRA48 N5
126 LE THI THANH HA E61 N5
127 LE MINH HAI E60 N5
128 NGUYEN THI NGOC HANG E60 N5
129 HUYNH THI THU HIEN ĐN5 N5
130 TRAN THI KIM HOA E59 N5
131 VO NGOC HOA E62 N5
132 HO THI CAM HONG E60 N5
133 HUYNH THI HONG E61 N5
134 PHAN THI THU HONG E62 N5
135 NGUYEN XUAN HUNG ĐN5 N5
136 VU DINH HUNG G24 N5
137 NGUYEN THI NGOC HUONG E60 N5
138 NGUYEN DANG HUY ĐN5 N5
139 TRAN THI TO HUYEN E56 N5
140 TRUONG QUANG KHANH E60 N5
141 NGUYEN THI LIEN E63 N5
142 BUI VAN LINH E60 N5
143 HUYNH VAN VU LINH E56 N5
144 NGUYEN THI TRUC LINH E62 N5
145 DOA THI KIM LOAN E62 N5
146 DUONG MINH LUAT E59 N5
147 TRAN THI HUE MINH E60 N5
148 TRAN VO HA MY TRA48 N5
149 CAO VAN NAM E63 N5
150 NGUYEN ANH NAM E63 N5
151 NGUYEN VAN NAM E62 N5
152 PHAN THI NAM E60 N5
153 CHU THI THUY NGAN E62 N5
154 TRAN THI KIM NGAN TRA48 N5
155 LE TRUNG NGHIA E62 N5
156 TRINH NGOC NGHIA G24 N5
157 PHAN THI KIM NGOC E60 N5
158 DINH TRUNG NGUYEN E60 N5
159 LE HOANG HUONG NGUYEN E62 N5
160 LE MINH NGUYET E62 N5
161 MAI THI THANH NHA E63 N5
162 NGUYEN TRONG NHAN E60 N5
163 PHAN THI THAO NHI E60 N5
164 NGUYEN VAN NHIN E56 N5
165 TRAN THI NHUNG E56 N5
166 DOAN THOAI NI TRA48 N5
167 NGUYEN PHU NGOC NINH E60 N5
16 HUYNH NGOC NU E61 N5
169 LE THI OANH E61 N5
170 NGUYEN THI BICH PHUNG E60 N5
171 NGUYEN VAN PHUOC E56 N5
172 NGO THI HOAI PHUONG TRA48 N5
173 NGUYEN MANH QUAN E62 N5
174 NGUYEN THANH QUANG E56 N5
175 NGUYEN THI NGOC QUY E56 N5
176 NGUYEN NGOC BICH QUYEN E60 N5
177 NGUYEN VIET QUYEN E59 N5
178 HUYNH NGOC NHU QUYNH E60 N5
179 TRAN THI QUYNH E62 N5
180 VO MINH SON E61 N5
181 VO VAN TRUONG SON E56 N5
182 HOANG THI THU SUONG E59 N5
183 LE THI KIM SUONG E56 N5
184 PHAM THI NGOC SUONG E56 N5
185 NGUYEN NGOC SY E59 N5
186 NGUYEN VAN SY E56 N5
187 NGUYEN THANH TAM E59 N5
188 PHAM THANH TAM E62 N5
189 VU THANH TAM Đ5 N5
190 NGO VAN TAN E62 N5
191 HO CHAU THANH E62 N5
192 NGUYEN TRUNG THANH E59 N5
193 LE THI THAO E61 N5
194 NGUYEN THI PHUONG THAO TRA48 N5
195 NGUYEN THI THU THAO E63 N5
196 PHAM HAI THE TRA48 N5
197 TRAN VAN THE E63 N5
198 LE ANH THI E59 N5
199 PHAN QUOC THIEN E61 N5
200 VU THI MY THINH E61 N5
201 NGUYEN THI KIM THOA TRA48 N5
202 NGUYEN THI YEN THU E56 N5
203 TRUONG THI MNH THU E63 N5
204 TRAN CHI THUA TRA48 N5
205 HA THI HOAI THUONG E61 N5
206 PHAM DO ANH THUY E61 N5
207 HUYNH NGOC BAO THY E56 N5
208 CAO VAN TIEN E61 N5
209 HOANG CONG TIEN TRA48 N5
210 NGUYEN HONG TIN E59 N5
211 VU THI NGOC TINH ĐN5 N5
212 NGUYEN THI HUYEN TRAN E63 N5
213 THAI THI HUYEN TRAN E59 N5
214 PHAM CHANH TRI E63 N5
215 TRAN MINH TRI E61 N5
216 LE THI MONG TRINH E61 N5
217 NGUYEN THI TU TRINH E62 N5
       

 

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ ESUHAI.

Tin mới