Facebook Pixel Code
scroll top
Học tiếng Nhật qua thành ngữ
21/06/2013
88
Học tiếng Nhật qua thành ngữ không chỉ giúp người học tăng thêm vốn từ vựng mà còn qua đó hiểu biết được cách suy nghĩ, văn hóa, kinh nghiệm sống của người Nhật một cách súc tích. Dưới đây, chuyên mục “Vui học Nhật ngữ” giới thiệu đến các bạn một số thành ngữ tiếng Nhật cơ bản :

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ ESUHAI.