Facebook Pixel Code
scroll top
Tin này thuộc chuyên mục: Tin tức & Sự kiện
BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 3 & 4/ 2013
06/05/2013
21

BẢN TIN PHÁP LÝ

THÁNG 03 & 04/2013

MỤC LỤC

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1.      GIAO DỊCH MUA BÁN VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG

2.      THIẾU VỐN PHÁP ĐỊNH TCTD SẼ BỊ SÁP NHẬP

3.      CẤP 2 MÃ GIAO DỊCH CHO TCCK NƯỚC NGOÀI

4.      LÃI SUẤT NGÂN HÀNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26/03

5.      PHẢI BÁO CÁO KHI GIAO DỊCH TRÊN 300 TRIỆU

6.      HỖ TRỢ 2.000 TỶ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

7.      TĂNG VỐN PHÁP ĐỊNH KINH DOANH HÀNG KHÔNG

LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIỀN LƯƠNG

1.    TĂNG TỈ LỆ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

2.    HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THAI SẢN 6 THÁNG

GIÁO DỤC - VIỆC LÀM

1.      CẮT GIẢM THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO MÔN TRIẾT

2.      TĂNG GẤP ĐÔI PHÍ TUYỂN SINH ĐH, CĐ

3.      ĐIỂU CHỈNH MỨC LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ

4.      NĂM 2013 SẼ TUYỂN THẲNG VÀO NGÀNH Y

5.      MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

GIAO THÔNG VÂN TẢI

1.      KHÔNG PHẠT XE “KHÔNG CHÍNH CHỦ” ĐANG LƯU THÔNG.

2.      LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE: 30.000Đ/LẦN

3.      CHƯA XỬ PHẠT NGƯỜI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM GIẢ

HÀNH CHÍNH - THỦ TỤC

1.      HƯỚNG DẪN SANG TÊN XE ĐÃ QUA NHIỀU CHỦ

2.      ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH DỰ ÁN NHÀ Ở TM ĐẾN 2014

3.      TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ MBH KÉM CHẤT LƯỢNG

4.      CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NN.

5.      NGÀY 1/4/2013 SẼ GIẢM LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ

6.      THAY ĐỔI THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

7.      9 THỦ TỤC MỚI TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

THUẾ

1.      SẼ THANH TRA THUẾ NẾU BỊ TỐ CÁO

2.      TĂNG MỨC THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

3.      TĂNG THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

4.      SỬA ĐỔI MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

5.      MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ

6.      17 LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ MỚI TRONG CHĂN NUÔI

KHÁC

1.      HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO TỘI PHẠM

2.      XÁC NHẬN DẤU HIỆU CHỈ DẪN NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ

3.      TĂNG PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG GẤP 4 LẦN.

4.      HOÀN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ Ở TM

5.      THÍ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ GIÁ THUỐC MỚI

6.      XÂY DỰNG 5 TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC Ở TP.HCM

7.      CƠ CẤU LẠI THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG

8.      SIẾT CHẶT NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

9.       MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: BAN PHÁP CHẾ

TỔNG HỢP: THÙY NHU- BẢO NGỌC

Email: phapche@esuhai.com. Phone: (08) 6266 6222- 205/Fax: (08) 62 886 383

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. GIAO DỊCH MUA BÁN VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG

NHNN sẽ thực hiện mua bán vàng miếng theo một trong hai hình thức: mua bán trực tiếp hoặc đấu thầu.

Thống đốc NHNN sẽ quyết định phương án mua bán vàng trong từng trường hợp; phương án sẽ bao gồm các nội dung: thời điểm, khối lượng, đối tượng, giá cả, hình thức mua bán và các nội dung khác có liên quan.

Khi thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, NHNN cũng được nhập khẩu vàng bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước hoặc bán vàng ra nước ngoài…

Đây là một số nội dung tại Quyết định 16/2013/QĐ-TTg về việc mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN, có hiệu lực từ ngày 05/03/2013.

2. THIẾU VỐN PHÁP ĐỊNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG (TCTD) SẼ BỊ SÁP NHẬP

Các TCTD có trách nhiệm tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của nó không thấp hơn vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN trong thời gian TCTD bị kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp TCTD không có khả năng hoặc không thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của NHNN, sẽ phải xây dựng kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại với các TCTD khác.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 07/2013/TT-NHNN của NHNN, có hiệu lực từ ngày 27/4/2013, thay thế Thông tư 08/2010/TT-NHNN và Quyết định 92/2001/QĐ-NHNN.

3. SẼ CẤP 2 MÃ GIAO DỊCH CHO TCCK NƯỚC NGOÀI

Công ty chứng khoán nước ngoài sẽ được đăng ký hai 02 mã số giao dịch (MSGD): 01 mã số cho tài khoản tự doanh và 01 mã số cho tài khoản môi giới.

Các trường hợp còn lại, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cấp một 01 MSGD.

Đó là nội dung quy định tại Quyết định số 47/QĐ-VSD,ban hành ngày 13/3/2013.

Hồ sơ đăng kí, thay đổi, hủy bỏ MSGD được thực hiện theo Thông tư 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-TTLK ngày 28/5/2009.

4. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26/03/2013

Từ 26/3/2013, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 7,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi trên 12 tháng sẽ do các tổ chức, ngân hàng  ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ngắn hạn cũng được giảm xuống mức 11%/năm; riêng đối với tổ chức cho vay là Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô sẽ ấn định lãi suất là 12%/năm.

NHNN cũng đã điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn về mức 8%/năm, lãi suất tái chiết khấu về mức 6%/năm, lãi suất cho vay qua đêm và bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ về mức 9%/năm.

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-NHNN,Thông tư 09/2013/TT-NHNN và Quyết định 643/QĐ-NHNN.

5. PHẢI BÁO CÁO KHI GIAO DỊCH TRÊN 300 TRIỆU

Từ 26/3/2013, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 7,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi trên 12 tháng sẽ do các tổ chức, ngân hàng  ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ngắn hạn cũng được giảm xuống mức 11%/năm; riêng đối với tổ chức cho vay là Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô sẽ ấn định lãi suất là 12%/năm.

NHNN cũng đã điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn về mức 8%/năm, lãi suất tái chiết khấu về mức 6%/năm, lãi suất cho vay qua đêm và bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ về mức 9%/năm.

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-NHNN,Thông tư 09/2013/TT-NHNN và Quyết định 643/QĐ-NHNN.

6. HỖ TRỢ 2.000 TỶ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Doanh nghiệp sẽ được vay đến 70% tổng mức vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ bằng 0,9 lần mức lãi suất cho vay thương mại.

Nguồn vốn vay được lấy từ "Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Nhà nước thành lập theo Quyết định 601/QĐ-TTg, quỹ có vốn điều lệ là 2.000 tỷ.

Đối tượng được hỗ trợ tài chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án, phương án sản xuất – kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ. 

Các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia thực hiện dự án, phương án được vay đạt tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư, cũng như phải có đủ nguồn vốn thực hiện dự án, phương án.

Quỹ sẽ ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại đủ điều kiện cho vay thực hiện chính sách này.

Quyết định này có hiệu lực từ 17/4/2013.

7. TĂNG VỐN PHÁP ĐỊNH KINH DOANH HÀNG KHÔNG

Vốn pháp định đối với hãng hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 700 tỷ đồng nếu có tuyến vận chuyển hàng không quốc tế (tăng 200 tỷ) và 300 tỷ nếu chỉ có tuyến nội địa (tăng 100 tỷ).

Mức vốn tương ứng đối với hãng hàng không khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 1.000 tỷ và 600 tỷ, tăng 200 tỷ so với trước đây.

Đối với hãng khai thác trên 30 tàu bay, mức vốn pháp định là 1.300 tỷ và 700 tỷ, tăng từ 200 đến 300 tỷ.

Đó là nội dung được quy định trong Nghị định 30/2013/NĐ-CP.

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và quy trình thẩm định cũng được quy định cụ thể hơn trong Nghị định này.

Nghị định 30 có hiệu lực từ ngày 01/06/2013 và thay thế nghị định 76/2007/NĐ-CP.

LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM- TIỀN LƯƠNG

1. TĂNG TỈ LỆ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kể từ ngày 10/4/2013, tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm được nâng lên 10%, tăng gấp đôi so với quy định trước.

Để chỉ đạo thực hiện quy định trên tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP, Bộ LĐTBXH đã ban hành Công văn 640/LĐTBXH-TCCB.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát lại số công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn và phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ trên.

Với các công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn theo diện bổ sung, các đơn vị lập hồ sơ theo quy định tại Công văn này và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước 15/3/2013.

Công văn có hiệu lực từ ngày 04/3/2013.

2. HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THAI SẢN 6 THÁNG

Ngày 23/04/2013, Bảo hiểm xã hội đã có hướng dẫn chính thức về chế độ thai sản 6 tháng theo quy định của Bộ luật Lao động mới tại Công văn 1477/BHXH-CSXH.

Theo đó, Công văn hướng dẫn cụ thể các trường hợp người lao động được hưởng chế độ thai sản 6 tháng và yêu cầu BHXH địa phương phải triển khai thực hiện chế độ thai sản theo hướng dẫn tại Công văn này.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn: thời điểm tính hưởng chế độ thai sản được xác định kể từ ngày lao động nữ thực tế nghỉ việc để sinh con, trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con nhiều hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con.

Công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

GIÁO DỤC - VIỆC LÀM

1. CẮT GIẢM THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO MÔN TRIẾT

Kể từ ngày 22/04/2013, môn Triết học đối với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (khối không chuyên ngành Triết học) sẽ áp dụng chương trình mới theo hệ thống tín chỉ với thời lượng đào tạo ngắn hơn trước đây.

Ngoài ra, ngành khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV), ngành khoa học tự nhiên và công nghệ (KHTNCN) cũng sẽ có chương trình học khác nhau.

Theo đó, chương trình đào tạo Triết học đối với ngành KHXHNV sẽ có 4 tín chỉ và ngành KHTNCN là có 3 tín chỉ.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 08/03/2013, thay thế Quyết định số 33/2004/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2004.

2. TĂNG GẤP ĐÔI PHÍ TUYỂN SINH ĐH, CĐ

Phí tuyển sinh với trường hợp xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường Đại học, Cao đẳng tăng lên 30.000 đồng/hồ sơ (quy định cũ 15.000 đồng).

Phí đăng ký dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng cũng nâng lên 60.000 đồng/hồ sơ (quy định cũ 50.000 đồng).

Ngoài ra, Phí dự thi Đại học, Cao đẳng tăng 15.000 đồng/hồ sơ/dự thi văn hóa, 100.000 đồng/hồ sơ/dự thi năng khiếu.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 25/04/2013

3. ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ

Kể từ ngày 22/4/2013, tiền lương dạy thêm của giảng viên đại học; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp Bộ; trường Chính trị cấp tỉnh sẽ được tính với công thức mới.

So với công thức cũ, số tuần dành cho giảng dạy của giảng viên sẽ giảm xuống còn 22.5 tuần.

Ngoài ra, giáo viên trong thời gian thử việc, giáo viên hợp đồng không còn được hưởng tiền lương dạy thêm giờ như trước.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

4. NĂM NAY SẼ TUYỂN THẲNG NGÀNH Y

Thí sinh đạt giải Quốc gia môn Sinh học sẽ được tuyển thẳng Đại học vào các chuyên ngành Y như: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền…

Thông tin này được công bố tại Công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 22/3/2013.

Các ngành học được tuyển thẳng tương ứng với các môn thi học sinh giỏi khác cũng được công bố tại Công văn này.

Các thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng theo Công văn và có mong muốn được tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng kí (mẫu kèm Công văn) về Sở GD&ĐT trước ngày 25/6/2013.

Kết quả tuyển thẳng sẽ được các trường thông báo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2013.

5. MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Người tốt nghiệp Đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng trở thành giảng viên Đại học có thể tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Theo như quy định trước, đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ này là giảng viên chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm, người có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi…

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học.

Chương trình bồi dưỡng này yêu cầu tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 20 tín chỉ, bao gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn, nhiều hơn 5 tín chỉ so với trước đây.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thêm 2 môn học mới vào chương trình đào tạo bắt buộc và 6 môn học mới vào chương trình tự chọn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/06/2013, thay thế Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007.

GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. KHÔNG PHẠT XE “KHÔNG CHÍNH CHỦ” ĐANG LƯU THÔNG

Đó là quy định chính thức của Bộ Công an về việc xử lý xe “không chính chủ”, được ghi nhận tại Thông tư 11/2013/TT-BCA.

Chỉ trong một số trường hợp như khi đem xe đi đăng ký, cấp biển số; xe bị tạm giữ liên quan tới vụ án hình sự mà phát hiện chưa đăng ký sang tên đúng thời hạn… thì mới bị xử phạt về hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.

Thông tư cũng hướng dẫn về việc xử lý đối với một số hành vi khác như: không mang theo giấy tờ xe, chở quá số người quy định, dừng, đỗ gần đường sắt…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2013.

 2. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE : 30.000 ĐỒNG/LẦN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đề nghị sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân thì phải nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe theo mức sau:

Mức thu phí đối với sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần; sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe là 30.000 đồng/lần cấp mới, gia hạn, cấp đổi, cấp lại.

Thông tư có hiệu lực từ 05/05/2013.

3. CHƯA XỬ PHẠT NGƯỜI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM GIẢ

Vẫn chưa có chế tài cụ thể khi đội mũ bảo hiểm giả đối với người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy.

Tuy nhiên, hành vi không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ không đúng quy cách sẽ vẫn bị xử phạt.

Quy cách đội mũ được hiểu như sau:

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ ESUHAI.

Tin mới