Facebook Pixel Code
scroll top
Nâng cao tiếng Nhật: Nikki Project Số 12
03/10/2012
27
ESO - Nikki Project số 12 hướng dẫn cách diễn tả, kể lại ai đó đang làm gì đó tại một thời điểm trong quá khứ.

NHẬP EMAIL CỦA BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN BẢN TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO, CÁC THÔNG TIN, KINH NGHIỆM SỐNG, VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ ESUHAI.