scroll top
Bài phỏng vấn Giám đốc Lê Long Sơn trên Vietnam Business Forum
14/09/2012
13

ESUHAI: Pushing Up Vietnam – Japan Human Resource Cooperation


On May 2012, Ho Chi Minh City based Esuhai has become the first privately owned firm to receive ODA loan from JICA (Japan International Cooperation Agency) to build up the Vietnam-Japan Centre for Technological Workforce Training & Development. According to Mr. Le Long Son, General Director of Esuhai, this is a great opportunity for Esuhai and for Vietnamese laborers to access to Japanese labor market – one of the largest economies in the world. Vietnam Business Forum talks with Mr. Le Long Son about Esuhai’s activities and this project. Le Phuong reports.


What makes Esuhai the first privately owned firm to receive ODA loan from JICA in Vietnam?

As you may know, the purpose of ODA is to support developing countries such as Vietnam. Besides economic development, education & training is one of the first prioritized fields. I am so proud of being the first privately owned company to receive ODA loan from JICA. The reasons why Esuhai receive this honor include: 1) we are listed in the JICA’s prioritized projects – education & training. 2) Although it is just a small project, but this project is related to social development, boosting the economic and human resource co-operation between Japan and Vietnam. 3) Many departments and ministries in both Japan and Vietnam highly appreciate the feasibility of Esuhai’s operation model. Last but not least, although the project is in the trial period, but we have a detailed plan to expand this model in the future.


Could you please brief about Esuhai’s main activities in Vietnam and from what idea leads to the launch of Esuhai in Vietnam?

It is a long story. Back in 1995, after graduating from HCMC University of Technology, I went to Japan for further studying my major subject - mechanical engineering. After several years of accessing Japanese mechanical engineering industry, I realize the case that Japanese young people are not interested in mechanical engineering while there is still a huge demand of labor force in this field from Japanese small and medium-sized companies. Moreover, Japanese is ageing faster than any country in the world. Till 2006, I decided to open Esuhai Company specializing in training Vietnamese labors and sending them to Japan to work. Esuhai also offers Japanese language training courses, soft skills & job related skills training such as team spirit; behavioral traits (attitude, motivation and time management); social grace; business etiquette, etc.


At the same time, Esuhai provides job consultancy and vocational guidance services. We also open an office in Japan to support for Vietnamese laborers. For over 6 years, Esuhai has affirmed its role of connecting Vietnamese human resource to Japanese companies. We have sent about 700 Vietnamese laborers to Japan. In the future, we expect to send 1000 laborers/ year to Japan.


Compared to other countries, according to you, what are the advantages of working in Japan?

Japan is one of the leading industrial powers in the world where highly skilled laborers can improve their skills and access to advanced technology, and of course, they can have good incomes.


Especially, from 1st July 2010, Japan immigration management law had a positive change that the period of technical internship in Japan increases from 2 to 3 years. This change creates many benefits for Vietnamese laborers.


At the same time, despite Vietnam’s continued growth in recent years, majority of Vietnamese people remains poor, especially in remote areas. Working in Japan is identified as one of the major solutions that is not only reducing the unemployment rate in Vietnam but also an effective education & training program for highly skilled laborers, contributing to the industrialization of country.


According to you, what are weaknesses of Vietnamese laborers in Japan and how Esuhai help them?

Workers perform their jobs well only when guided by good management and good policies. Some weaknesses of Vietnamese laborers in Japan are professional skill, language and discipline. So Esuhai offers them good training before sending them abroad. Teaching Japanese language is very important; Esuhai has a team of Japanese teachers in charge of language training. Besides, laborers will be equipped with necessary knowledge and information, Esuhai helps them understand that working abroad is not only a way to make ends meet but also a national strategy, so they have to uphold the nation’s image.


Do you have any policy to support laborers when they return Vietnam after 3 years of working in Japan?

When they return home after3 years of working in Japan, Esuhai continues to train them. We offer training courses of management skills, so they can find a job in Japanese companies in Vietnam. At the moment, we have many connections with local Japanese companies to provide highly skilled human resource. So, Vietnamese laborers after returning home will have opportunities to get a management position in these companies. 


ESUHAI : Thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Trong tháng 5/2012, tại TP.HCM Công ty Esuhai là công ty tư nhân đầu tiên nhận được khoản vay từ nguồn vồn ODA của tổ chức JICA để xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ Việt  - Nhật. Theo ông Lê Long Sơn – Giám đốc công ty Esuhai – đây là cơ hội lớn cho Esuhai và người lao động Việt Nam được tiếp cận thị trường lao động Nhật Bản – một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Diễn đàn doanh nhân Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Ông Lê Long Sơn về những hoạt động của công ty Esuhai và của dự án này. Lê Phương ghi.

Điều gì làm cho Esuhai trở thành công ty tư nhân đầu tiên nhận được vốn vay ODA từ JICA tại Việt Nam?

Như bạn đã biết, mục đích của vốn vay ODA là để hỗ trợ các nước đang phát triển như Việt Nam. Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì giáo dục và đào tạo là một trong các lĩnh vực được ưu tiên. Tôi rất tự hào là công ty tư nhân đầu tiên nhận được khoản vay ODA từ JICA. Lý do tại sao Esuhai nhận được vinh dự này là bao gồm: 1) Chúng tôi có trong danh sách các dự án về giáo dục & đào tạo được ưu tiên của JICA. 2) Mặc dù nó chỉ là một dự án nhỏ, nhưng dự án này có liên quan đến phát triển xã hội, thúc đẩy nguồn lực kinh tế và hợp tác lao động giữa Nhật Bản và Việt Nam. 3) Các bộ, ngành trong cả Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đánh giá cao tính khả thi của mô hình hoạt động của Esuhai. Lý do cuối cùng nhưng không kém quan trọng đó là mặc dù dự án là trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng chúng tôi có một kế hoạch chi tiết để mở rộng mô hình này trong tương lai.

Ông có thể tóm tắt về các hoạt động chính của Esuhai tại Việt Nam và từ những ý tưởng dẫn đến sự ra đời của Esuhai tại Việt Nam?

Đó là một câu chuyện dài. Trở lại năm 1995, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tôi qua Nhật Bản để tiếp tục nghiên cứu chuyên ngành cơ khí . Sau nhiều năm hòa mình vào ngành công nghiệp cơ khí của Nhật Bản, tôi nhận ra rằng, giới trẻ Nhật không còn quan tâm đến kỹ thuật cơ khí trong khi nhu cầu lao động trong lĩnh vực này từ các công ty vừa và nhỏ là rất lớn. Hơn nữa, Nhật Bản đang già đi nhanh chóng hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đến năm 2006, tôi quyết định mở Công ty Esuhai chuyên về đào tạo lao động Việt Nam và phái cử qua Nhật Bản để làm việc. Esuhai cũng cung cấp các khóa học đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng mềm & đào tạo nghề liên quan đến kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng ứng xử (thái độ, động lực và quản lý thời gian), phúc lợi xã hội, kiến thức kinh doanh, .v.v.

Đồng thời, Esuhai cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp. Chúng tôi cũng mở một văn phòng ở Nhật Bản để hỗ trợ cho người lao động Việt Nam. Trong hơn 6 năm,, Esuhai khẳng định được vai trò kết nối nguồn nhân lực Việt Nam cho các công ty Nhật Bản. Chúng tôi đã phái cử khoảng 700 lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phái cử khoảng 1000 người lao động/năm sang Nhật Bản.

So với các nước khác, theo ông, những thuận lợi khi làm việc tại Nhật Bản là gì?

Nhật Bản là một trong những cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, ở đây người lao động có tay nghề cao có thể nâng cao kỹ năng và tiếp cận được công nghệ tiên tiến, và tất nhiên, người lao động sẽ có thu nhập cao.

Đặc biệt, từ 01 tháng 7 năm 2010, Luật quản lý nhập cảnh của Nhật Bản đã thay đổi tích cực, giai đoạn thực tập kỹ năng tại Nhật Bản tăng từ 02 năm lên 03 năm. Sự thay đổi này tạo ra nhiều thuận lợi cho lao động Việt Nam.

Đồng thời, mặc dù kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng trong những năm gần đây, nhưng đa số người Việt Nam vẫn còn nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Làm việc tại Nhật Bản đã được xác định là một trong những giải pháp cơ bản để không những giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam mà còn là chương trình hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao, đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa đất nước.

Theo ông, những hạn chế của lao động Việt Nam tại Nhật Bản là gì và Esuhai giúp họ như thế nào?

Công nhân sẽ thực hiện tốt công việc chỉ khi họ được hướng dẫn bởi quản lý tốt và chính sách tốt. Những điểm yếu của lao động Việt Nam tại Nhật Bản là kỹ năng chuyên nghiệp, ngôn ngữ và kỷ luật. Vì vậy, Esuhai đã đào tạo tốt cho người lao động trước khi phái cử ra nước ngoài. Dạy tiếng Nhật rất quan trọng; Esuhai có một đội ngũ giáo viên Nhật Bản phụ trách việc đào tạo ngôn ngữ. Bên cạnh đó, người lao động sẽ được trang bị kiến thức và thông tin cần thiết, Esuhai giúp cho người lao động hiểu rằng, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là đi làm để kiếm sống mà còn là góp phần mình vào chương trình mang tầm chiến lược quốc gia, do đó người lao động phải bảo vệ hình ảnh của quốc gia mình.

Ông có chính sách nào để hỗ trợ người lao động khi họ trở về Việt Nam sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản?

Khi họ trở về sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản, Esuhai sẽ tiếp tục đào tạo cho người lao động. Chúng tôi có các khóa học đào tạo kỹ năng quản lý giúp họ có thể tìm một công việc trong các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi có mối quan hệ tốt với các công ty Nhật tại Việt Nam và chúng tôi cũng đang cung ứng lao động có trình độ cao cho họ. Vì vậy, người lao động Việt Nam sau khi trở về sẽ có cơ hội có được một vị trí quản lý trong các công ty này.

Lê Phương - Vietnam Business Forum (http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=26928&parent_id=0&cate_id=7)


Nhập email của bạn vào đây để nhận bản tin về các chương trình hội thảo, các thông tin, kinh nghiệm sống, văn hóa Nhật Bản từ Esuhai.

Tin mới