Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
17/10/2018
Chú Đỗ Thành Nhựt (quê Đồng Nai) có 03 người con là Đỗ Thị Thùy Linh, Đỗ Thành Việt và Đỗ Thị Thùy Vân đều tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản từ Esuhai.