Facebook Pixel Code
TRẮC NGHIỆM NGAY để biết bạn phải và cần thực hiện những gì khi tham gia chương trình Kỹ năng đặc định.
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
16/04/2019
Năm 2019, SHG - Tập đoàn ROBOT hàng đầu Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng 120 kỹ sư làm việc ở các vị trí thiết kế và lập trình với mức lương cơ bản từ 48 triệu đồng/tháng.