Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
29/01/2019
"Một người lãnh đạo thành công không chỉ là người biết truyền cảm hứng cho nhân viên mà còn phải là người biết quan tâm, chăm lo cho đời sống của nhân viên một cách tốt nhất", đó là phát biểu của Giám đốc Lê Long Sơn trong buổi sáng thứ 2 cận kề năm mới.