Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
15/02/2019
Esuhai thông báo về việc tuyển dụng gấp 286 vị trí làm việc tại Nhật Bản đăng ký trong tháng 2, phỏng vấn trong tháng 3, tháng 4 và xuất cảnh sang Nhật trong năm 2019, mức lương cơ bản từ 28 – 37 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca).