Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
25/01/2019
Tháng đầu năm 2019, Esuhai lại tiếp tục chào đón các bạn Thực tập sinh về nước. Sau 1 năm, 3 năm làm việc tại Nhật Bản, giờ đây nhìn ai cũng trưởng thành hơn, tự tin hơn.