Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
08/11/2018
Vào lúc 8h00 sáng ngày 24/11 (Thứ 7), Esuhai tổ chức buổi Hội thảo tuyển dụng thực tập sinh sang Nhật làm việc năm 2019 tại trụ sở chính. Hội thảo mở cửa miễn phí cho tất cả các ứng viên quan tâm và có mục tiêu đi Nhật làm việc.