Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
17/09/2018
Xin thông báo đến các bạn kỹ sư trẻ lịch trình tổ chức Hội thảo - Tư vấn – Tuyển dụng kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản trong tháng 9 & 10/2018 của Esuhai để chuẩn bị cho đợt khai giảng thứ 2 cũng là đợt khai giảng cuối cùng trong năm 2018 chương trình kỹ sư.