Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
07/03/2019
19 chàng trai cô gái là những học viên kỹ sư thuộc khóa KS15 đã trúng tuyển trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng của công ty Nhật trong tháng 2 vừa qua.