Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
26/06/2019
“Cuộc đời chúng ta là chuỗi ngày chạy đua với thời gian, là những lần khép lại cánh cửa này để lựa chọn một cánh cửa khác và là những lần lựa chọn một con đường mới để tiếp tục đi, tiếp tục trải nghiệm… Lần này, cánh cửa mới, con đường mới mà mình đã chọn để mở ra và để đi tiếp chính là KaizenYoshidaSchool”.