Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
02/01/2019
Trong tháng 01/2019, Esuhai – Kaizen sẽ chiêu sinh và khai giảng lớp tiếng Nhật đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại 6 điểm: Trụ sở chính HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long và Vũng Tàu.