Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
24/07/2019
Trên khắp cả nước vào những ngày này, ngoài cái nắng nóng của tiết trời tháng 7 còn là một “chảo lửa” khác đang diễn ra hết sức sục sôi, đặc biệt là tại các gia đình có con em vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019.