Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
27/03/2019
Suốt nhiều năm qua, hình ảnh những học viên xếp hàng cúi chào từ chú bảo vệ cổng đến các giáo viên, nhân viên mỗi khi bước vào trường và ngược lại, hình ảnh từng chú bảo vệ, giáo viên và nhân viên cúi đầu chào lại các bạn học viên đã trở nên quá đỗi thân thuộc tại Esuhai – Kaizen.