Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
06/10/2018
Tháng 9, Esuhai - KaizenYoshidaSchool đã khai giảng các lớp tiếng Nhật dùng trong công việc và lớp tiếng Nhật đi thực tập kỹ năng làm việc tại Nhật Bản với 474 tân học viên tham gia.