Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
09/01/2019
Chuyên mục:Diễn đàn để bóng đá là môn thể thao quốc gia
Bóng đá VN phải có mặt ổn định tại VCK Asian Cup và đứng vững ở vị trí nhất, nhì Đông Nam Á thay vì nghĩ đến mục tiêu khá xa tại VCK World Cup 2026.