Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
23/05/2012
Ngày 22.05.2012, tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới Tokyo SkyTree đã chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến thăm quan.