Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
26/11/2011
ESO - Sáng ngày 18.11.2011 Hiệp hội xúc tiến phát triển quan hệ ngoại giao phi chính phủ Nhật Bản đã đến thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động và đào tạo của Esuhai - Kaizen Yoshida School nhân chuyến thăm của Đoàn đến Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ phát triển Việt - Nhật.