Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
26/12/2011
ESO - Esuhai chúc mừng các bạn Thực tập sinh của chương trình Thực tập kỹ năng tại Nhật Bản do công ty Esuhai phái cử đã lên đường sang Nhật làm việc sau thời gian hoàn thành tốt chương trình học tập, rèn luyện tại Kaizen Yoshida School trong tháng 12/2011.