Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
20/02/2012
ESO - Sáng ngày 10.02.2012, lễ ký kết hợp đồng bảo lãnh và gặp gỡ gia đình các bạn TTS xuất cảnh trong tháng 2.2012 do cty Esuhai phái cử đã diễn ra trang trọng tại văn phòng công ty.