Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
13/07/2012
ESO - Sáng ngày 03.7.2012, lễ khai giảng các lớp Esuhai 42 - 43 - 44 đã diễn ra trang trọng tại Kaizen Yoshida School. Tham dự buổi lễ có đại diện công ty Esuhai, trường Nhật ngữ Kaizen và 70 tân học viên các lớp Esuhai 42 - 43 - 44.