Facebook Pixel Code
TRẮC NGHIỆM NGAY để biết bạn phải và cần thực hiện những gì khi tham gia chương trình Kỹ năng đặc định.
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
25/10/2012
ESO - Sáng ngày 23.10.2012, lễ ký hợp đồng bảo lãnh và gặp gỡ gia đình các bạn Thực tập sinh xuất cảnh tháng 10 đã diễn ra trang trọng tại văn phòng Esuhai.