Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
18/01/2016
ESO - Công ty Esuhai - Chi nhánh Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ kí kết chương trình hợp tác và tổ chức Hội thảo tư vấn, tuyển dụng việc làm tại Nhật Bản với Trường CĐ GTVT II và Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm.