Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
01/03/2016
ESO - Ngày 25.02.2016, công ty Esuhai - KaizenYoshidaSchool đã tổ chức lễ chào đón các bạn Thực tập sinh hoàn thành tốt chương trình Thực tập sinh Nhật Bản về nước tháng 02/2016. Đồng thời buổi lễ còn nhằm mục đích tuyên dương các bạn có thành tích cao trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Trong kỳ về nước tháng 02/2016, công ty Esuhai - KaizenYoshidaSchool tự hào và tuyên dương thành tích xuất sắc của bạn Nguyễn Thị Hà đã đạt thành tích N1 và bạn Khưu Kiều Minh Trang đạt thành tích N2 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ.