Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
09/08/2018
AP – một trong những đối tác lớn của Esuhai hiện đang cần tiếp nhận 50 Thực tập sinh đã về nước tiếp tục quay lại Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi… với mức lương cơ bản khoảng 170.000 Yen/tháng.