Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
22/11/2018
Học bổng phát báo là một trong rất nhiều loại học bổng được Esuhai triển khai cho các học viên tham gia chương trình du học Nhật Bản của công ty. Với học bổng phát báo, tổng trị giá học bổng mà các học viên có thể nhận được là từ 300 - 420 triệu đồng/năm.