Facebook Pixel Code
TRẮC NGHIỆM NGAY để biết bạn phải và cần thực hiện những gì khi tham gia chương trình Kỹ năng đặc định.
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
03/04/2019
Nếu bạn sang Nhật mà không có hoặc không chịu giao tiếp, không nói, không nghe được tiếng Nhật thì sẽ sống và làm việc như một cái máy, làm việc tối ngày đầy công cuối tháng lĩnh lương… Nếu cứ lặp đi lặp lại như thế trong một thời gian dài thì Nhật Bản chắc hẳn sẽ trở thành “địa ngục” chứ không thể là “màu hường” với bạn.