Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
11/10/2018
“Học kỳ Doanh nghiệp” là chương trình dành riêng cho học viên dự bị thực tập sinh của Esuhai – Kaizen. Đây là chương trình liên kết giữa Esuhai và công ty Sài Gòn Foods nhằm giúp các học viên vừa có thêm kinh nghiệm công việc để tự tin khi phỏng vấn đơn hàng với nhà tuyển dụng Nhật Bản và vừa có thêm thu nhập để trang trải chi phí trong quá trình học tập trước khi sang Nhật làm việc.