Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
19/02/2019
Đầu năm 2019, tin vui đã đến với 07 bạn thực tập sinh về nước ngành nông nghiệp đăng ký đơn tuyển quay trở lại Nhật Bản làm việc của Esuhai. Các bạn đã nhận được tư cách lưu trú tại Nhật và dự kiến sẽ xuất cảnh vào ngày 26/03/2019.