Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
Bạn đang xem chuyên mục Thực tập sinh Kaigo – Hộ lý (chăm sóc người cao tuổi)
11/09/2019
Chuyên mục:Thực tập sinh Kaigo – Hộ lý (chăm sóc người cao tuổi)
Gần đây ngành Kaigo - Hộ lý, chăm sóc người cao tuổi tại Nhật đang là công việc thu hút nhiều lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.