Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
16/03/2019
Chuyên mục:Kỹ năng đặc định
Chỉ trong 0,27 giây tìm kiếm cụm từ “Kỹ năng đặc định” (KNĐĐ) trên internet, đã cho ra tới trên 118 triệu kết quả, cho thấy đây là chương trình làm việc tại Nhật Bản được nhận sự quan tâm của rất nhiều người, mặc dù chương trình này chỉ mới được chính phủ Nhật công bố chính thức vào tháng 12/2018.