Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
16/09/2019
Chuyên mục:Kỹ năng đặc định
Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, có kỹ năng, có tiếng Nhật để quay lại Nhật Bản làm việc liên tục 5 năm theo chương trình Kỹ năng đặc định – Tokutei「特定技能」, từ tháng 9 này, Esuhai tổ chức chiêu sinh và khai giảng lớp tiếng Nhật nâng cao dành riêng cho các bạn thực tập sinh về nước có nguyện vọng quay lại Nhật Bản theo chương trình Kỹ năng đặc định.