Facebook Pixel Code
scroll top
GẮN KẾT “SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN” VỚI “SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”
19/11/2018
Chương trình trải nghiệm tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản miễn phí của Esuhai – Kaizen đã quay trở lại, và điểm dừng chân lần này chính là trường ĐH Lạc Hồng (cơ sở 1).